Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG

17 września 2021

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

„Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 17 września 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/?0C05

Informacja o rozstrzygnięciu:

Została wybrana oferta złożona przez KÜNZ GmbH, Gerbestrasse 15, 6971 Hard, Austria
Cena oferty: 4 170 000,00 EUR netto

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI