Nazwa spółki CLIP Group S.A.
Adres Jasin, ul. Rabowicka 65, 62-020 Swarzędz, Polska
Numer KRS 0000781240
Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m. Poznania
NIP 7773349116