Projekty unijne2022-11-30T19:20:42+01:00

Spółki grupy kapitałowej CLIP realizują następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Zakup platform podkontenerowych do obsługi połączeń intermodalnych2022-11-30T18:42:01+01:00

Zakup platform podkontenerowych do obsługi połączeń intermodalnych
Cel projektu:  Zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.
Zakup wagonów kieszeniowych do obsługi połączeń intermodalnych2022-11-30T18:43:21+01:00

 

Zakup wagonów kieszeniowych do obsługi połączeń intermodalnych
Cel projektu: Zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.
Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin2022-11-30T18:49:29+01:00

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Beneficjent: CLIP UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” nr RPWP.03.01.01-30-0183/17-00Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 03.09.2018r.

Całkowita wartość projektu: 10 013 553,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 025 104,86 zł

Cel projektu: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Efektem projektu będzie wybudowanie kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej opartego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Planowana inwestycja jest odpowiedzią na cele zawarte w dokumentach strategicznych: ogranicza emisję gazów cieplarnianych, poprawia efektywność energetyczną oraz przyczynia się do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i wpływa na poprawę jakości powietrza.

Opis projektu: Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin.

Etap I: Wykonanie prac projektowych.
Etap II: Roboty budowlano – montażowe polegające na: montażu paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej pod panele, falowniki (inwertery), pomieszczenie transformatorowo-rozdzielcze, linie kablowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, linie kablowe AC, okablowanie DC, układy pomiarowe, instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę systemu oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin2022-11-30T18:48:03+01:00

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Beneficjent: CLIP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” nr RPWP.03.01.01-30-0187/17
Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 24.09.2018r.

Całkowita wartość projektu: 9 648 201,18 zł

Kwota dofinansowania: 3 881 935,73 zł

Cel projektu: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Efektem projektu będzie wybudowanie kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej opartego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Planowana inwestycja jest odpowiedzią na cele zawarte w dokumentach strategicznych: ogranicza emisję gazów cieplarnianych, poprawia efektywność energetyczną oraz przyczynia się do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i wpływa na poprawę jakości powietrza.

Opis projektu: Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin.

Etap I: Wykonanie prac projektowych.
Etap II: Roboty budowlano – montażowe polegające na: montażu paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej pod panele, falowniki (inwertery), pomieszczenie transformatorowo-rozdzielcze, linie kablowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, linie kablowe AC, okablowanie DC, układy pomiarowe, instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę systemu oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.

Budowa intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko2022-11-30T18:52:10+01:00

 

Budowa intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko.

Modernizacja oświetlenia hali magazynowej CLIP V w miejscowości Jasin2022-11-30T18:53:34+01:00

 

Modernizacja oświetlenia hali magazynowej CLIP V w miejscowości Jasin
Cel projektu: Zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia oświetlenia hali magazynowej należącej do CLIP V sp. z o. o.
Beneficjent: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań V Sp. z o. o.
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/
Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.2022-11-30T18:54:42+01:00

 

Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.
Cel projektu: Zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia oświetlenia placu samochodowego STS
Beneficjent: STS Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/
Zakup naczep intermodalnych do obsługi połączeń2022-11-30T18:55:45+01:00

 

Zakup naczep intermodalnych do obsługi połączeń
Cel projektu: Zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/
Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania2022-11-30T18:56:48+01:00

 

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania
Cel projektu: Poprawa jakości usług przeładunkowych i zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/
Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1729,56 kWp na dachu hali nr 4, oraz na dachu wiaty przeładunkowo- magazynowej w firmie STS LOGISTIC Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin2022-11-30T19:06:03+01:00

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Beneficjent: STS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1729,56 kWp na dachu hali nr 4, oraz na dachu wiaty przeładunkowo- magazynowej w firmie STS LOGISTIC Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” nr RPWP.03.01.01-30-0185/17

Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 10.12.2018r.

Całkowita wartość projektu: 10 405 490,62 zł

Kwota dofinansowania: 4 239 406,56 zł

Cel projektu: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Efektem projektu będzie wybudowanie kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej opartego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Planowana inwestycja jest odpowiedzią na cele zawarte w dokumentach strategicznych: ogranicza emisję gazów cieplarnianych, poprawia efektywność energetyczną oraz przyczynia się do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i wpływa na poprawę jakości powietrza.

Opis projektu: Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1729,56 kWp na dachu hali nr 4, oraz na dachu wiaty przeładunkowo- magazynowej w firmie STS LOGISTIC Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin.

Etap I: Wykonanie prac projektowych.

Etap II: Roboty budowlano – montażowe polegające na: montażu paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej pod panele, falowniki (inwertery), pomieszczenie transformatorowo-rozdzielcze, linie kablowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, linie kablowe AC, okablowanie DC, układy pomiarowe, instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę systemu oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1413,46 kWp na dachu hali nr 5, w firmie MB POZNAŃ Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin2022-11-30T19:06:52+01:00

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Beneficjent: MB POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1413,46 kWp na dachu hali nr 5, w firmie MB POZNAŃ Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” nr RPWP.03.01.01-30-0186/17

Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 10.08.2018r.

Całkowita wartość projektu: 7 935 099,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 181 574,10 zł

Cel projektu: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Efektem projektu będzie wybudowanie kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej opartego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Planowana inwestycja jest odpowiedzią na cele zawarte w dokumentach strategicznych: ogranicza emisję gazów cieplarnianych, poprawia efektywność energetyczną oraz przyczynia się do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i wpływa na poprawę jakości powietrza.

Opis projektu: Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1413,46 kWp na dachu hali nr 5 w firmie MB POZNAŃ Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin.

Etap I: Wykonanie prac projektowych.

Etap II: Roboty budowlano – montażowe polegające na: montażu paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej pod panele, falowniki (inwertery), pomieszczenie transformatorowo-rozdzielcze, linie kablowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, linie kablowe AC, okablowanie DC, układy pomiarowe, instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę systemu oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.

Przejdź do góry