Archiwum

Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: „Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG” Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 25 maja 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50340 Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50340?sekcja=pytania   Informacja o rozstrzygnięciu: Nie wybrano żadnej oferty.... czytaj więcej

Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP – Etap 2

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: „Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP – Etap 2” Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 26 lutego 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34605 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne: Dokumentacja projektowa Decyzje administracyjne Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34605?sekcja=pytania Materiały udostępnione przez Zamawiającego w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wykonawców: – Uzupełnienie z dnia 22.03.2021  https://1drv.ms/u/s!At_x9xvxg0TkhmKZQOwmmUj4Njd5?e=8s7CjQ – Uzupełnienie z dnia 25.03.2021 https://1drv.ms/u/s!At_x9xvxg0TkhmX2II-ijRHrXswF?e=wTFUbq Accordion Groups   Rozstrzygnięcie: Została wybrana oferta złożona przez NDI Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot. Cena oferty: 30.446.573,38 PLN... czytaj więcej

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją rozbudowy terminala intermodalnego CLIP w Jasinie w zakresie etapu 1 i 2

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją rozbudowy terminala intermodalnego CLIP w Jasinie w zakresie etapu 1 i 2  OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: „Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją rozbudowy terminala intermodalnego CLIP w Jasinie w zakresie etapu 1 i 2” Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 2 marca 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35139 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne dla etapu 1 i 2 rozbudowy terminala: Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne – Etap 1 rozbudowy terminala. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne – Etap 2 rozbudowy terminala Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35139?sekcja=pytania Rozstrzygnięcie: Została wybrana oferta złożona przez Sweco Polska sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Cena oferty: 195.000,00 PLN... czytaj więcej

Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1

Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1   OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA   Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:   Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1   Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 18 grudnia 2020 r. w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23393   Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne: Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne Rozstrzygnięcie: Została wybrana oferta złożona w dniu 19.01.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Jaxa-Pol Sp. z o. o., ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań. Cena oferty: 6 595 056,50 zł... czytaj więcej

Budowa nowej płyty terminalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem torowym i siecią trakcyjną na terenie terminala intermodalnego CLIP

I. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Budowa nowej płyty terminalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem torowym i siecią trakcyjną na terenie terminala intermodalnego CLIP   

czytaj więcej