Poniżej zostały zaprezentowane wszystkie archiwalne zamówienia publiczne:

2911, 2022

Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania, współfinansowanym ze środków UE, w ramach POiIŚ 2014-2020

Przetargi zakończone|

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 6 października 2022 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129381

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

Została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum: DFI CONSULTANTS Sp. z o. o. (lider) i MMK Consulting Marcin Kowalski (partner)
Cena oferty: 58 425,00 PLN

1709, 2021

Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG

Przetargi zakończone|

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

„Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 17 września 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/?0C05

Informacja o rozstrzygnięciu:

Została wybrana oferta złożona przez KÜNZ GmbH, Gerbestrasse 15, 6971 Hard, Austria
Cena oferty: 4 170 000,00 EUR netto

1608, 2021

Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG

Przetargi zakończone|

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

„Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym dwóch nowych suwnic kołowych RTG”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 25 maja 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50340

Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50340?sekcja=pytania

Informacja o rozstrzygnięciu:

Nie wybrano żadnej oferty.