Agnieszka Hipś
Prezes Zarządu
+48 61 89 75 300
biuro.zarzadu@clip-group.com
Robert Nowak
Wiceprezes Zarządu
+48 61 897 59 80
biuro.zarzadu@clip-group.com
Rafał Kierzkowski
Dyrektor ds. Finansowych
+48 61 897 59 80
biuro.zarzadu@clip-group.com