Agnieszka Hipś
Prezes Zarządu
Robert Nowak
Wiceprezes Zarządu
Rafał Kierzkowski
Dyrektor ds. Finansowych