Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania

2 lipca 2018

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4749

 

CLIP – PB-Przebudowa-gazociagu-DN150-1-1

CLIP – PW-Przebudowa-gazociagu-DN-150-_V5-uzgodnienia

Aktualny-PROFIL-przebudowy-gazociągu-1

2018-03-13-Pozwolenie-na-Budowę-nr-1176.18-Przebudowa-Gazociągu-1

STWiORB-załącznik-do-3.OPZ-PRZEBUDOWA-GAZOCIĄGU-1

 

Zamawiający w dniu 06.06.2018 r. opublikował wyjaśnienia w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4749

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Tesgas S.A., Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo.

Oferta wpłynęła 15 czerwca 2018 .

Cena: 2 131 992,78 zł netto.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI