Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania

25 maja 2018

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3826

 

CLIP PB Przebudowa gazociagu DN150

CLIP PW Przebudowa gazociągu DN150_V5 + uzgodnienia

Aktualny PROFIL przebudowy gazociągu

2018-03-13 – Pozwolenie na Budowę nr 1176.18 – Przebudowa Gazociągu

STWiORB – załącznik do 3.OPZ PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis:

Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte.

Złożono jedną prawidłową ofertę. Zaoferowana cena istotnie przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie tego zamówienia.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI