Budowa nowej płyty terminalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem torowym i siecią trakcyjną na terenie terminala intermodalnego CLIP

17 grudnia 2020

I. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Budowa nowej płyty terminalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem torowym i siecią trakcyjną na terenie terminala intermodalnego CLIP   

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 09-09-2020 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4400

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne:

Dokumentacja projektowa i Decyzje administracyjne

 

II. PYTANIA I ODPOWIEDZI

II.1 Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4400?sekcja=pytania

II.2 Materiały udostępnione przez Zamawiającego w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wykonawców:

  1. Uzupełnienie numer 1 z dnia 18-09-2020 r.

II.3 Aktualizacja załączników do ogłoszenia:

  1. Zapytanie ofertowe BUDOWA NOWEJ PŁYTY TERMINALOWEJ – aktualizacja z dnia 21-09-2020 r.
  2. Kosztorys ofertowy – aktualizacja z dnia 29-09-2020 r.

Informacja o rozstrzygnięciu:

Nie wybrano żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione. Ceny złożonych ofert istotnie przekroczyły szacunkową wartość zamówienia i kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego realizację.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI