Dostawa nowych naczep intermodalnych

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219921

 

W dniu 10.12.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi nr 1 w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219921