Aktualne


1. Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4749

 

CLIP – PB-Przebudowa-gazociagu-DN150-1-1

CLIP – PW-Przebudowa-gazociagu-DN-150-_V5-uzgodnidnia

Aktualny-PROFIL-przebudowy-gazociągu-1

2018-03-13-Pozwolenie-na-Budowę-nr-1176.18-Przebudowa-Gazociągu-1

STWiORB-załącznik-do-3.OPZ-PRZEBUDOWA-GAZOCIĄGU-1

 

Zamawiający w dniu 06.06.2018 r. opublikował wyjaśnienia w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4749

 

2. CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Dostawa nowych platform podkontenerowych (wagonów intermodalnych) do obsługi połączeń intermodalnych.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2359

 

Zamawiający w dniu 20.04.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania:

Pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia 20.04.2018

Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 20.04.2018

Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony 20.04.2018

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedziach z 20.04.2018

 

Zamawiający w dniu 24.04.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania:

Pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia 24.04.2018

Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 24.04.2018

Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 24.04.2018

 

Zamawiający w dniu 04.05.2018 r. dokonał poniższych zmian zapytania ofertowego i wyjaśnień:

Zmiany i wyjaśnienia z dnia 04.05.2018

Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018

Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018

OPZ platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018

Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018

 

Zamawiający w dniu 15.05.2018 r. dokonał poniższych zmian zapytania ofertowego i wyjaśnień:

Zmiany i wyjaśniania z dnia 15.05.2018

Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018

Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018

Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018

2018-05-15 Harmonogram dostaw platform podkontenerowych 80′ i 90′