Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP. Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10696 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne. 01. Układ torowy 03. Sieć trakcyjna 04. Elektroenergetyka 06. Telekomunikacja 07. Droga pożarowa 08. Inst. wod-kan, odwodnienie Decyzje administracyjne W dniu 22.11.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 10.12.2018 r. oraz opublikował odpowiedź na pytanie w portalu baza konkurencyjności: W dniu 07.12.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 02.01.2019 r. oraz opublikował zmianę zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10696   Informacja o wybranym wykonawcy:   Nierozstrzygnięte – Inne   Opis:   Cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowania...

Włączenie układu bocznicowego CLIP w linię kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice (E20)

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Włączenie układu bocznicowego CLIP w linię kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice (E20). Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10694 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne. 01. Układ torowy i odwodnienie podtorza 05. Obiekty inżynieryjne 06. Sieci wodno – kanalizacyjne 07. Sieć trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem 08. Elektroenergetyka nietrakcyjna i LPN 09. Sterowanie ruchem kolejowym 09a. Sterowanie ruchem kolejowym – usunięcie kolizji 10. Telekomunikacja Decyzje administracyjne W dniu 22.11.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 10.12.2018 r.:   W dniu 06.12.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 24.12.2018 r. oraz opublikował zmianę zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10694 Informacja o wybranym wykonawcy:   Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:   TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G, 61-052 Poznań. Oferta wpłynęła 21 grudnia 2018 r. Cena oferty: 17 691 073,46 PLN...

MŁODSZY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI

Imię i nazwisko (wymagane) Adres email (wymagane) Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i dotyczą mnie, a nie osoby trzeciej. Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia do celów obecnie prowadzonej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda udzielona jest na czas toczącego się postępowania rekrutacyjnego dotyczy wszystkich współadministratorów, o których mowa powyżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony dotyczy wszystkich współadministratorów, o których mowa poniżej. Treść wiadomości Witam w załączniku przesyłam CV Załącz plik z dokumentem CV i Listem motywacyjnym (doc, docx,...