Włączenie układu bocznicowego CLIP w linię kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice (E20)

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Włączenie układu bocznicowego CLIP w linię kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice (E20). Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10694 Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne. 01. Układ torowy i odwodnienie podtorza 05. Obiekty inżynieryjne 06. Sieci wodno – kanalizacyjne 07. Sieć trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem 08. Elektroenergetyka nietrakcyjna i LPN 09. Sterowanie ruchem kolejowym 09a. Sterowanie ruchem kolejowym – usunięcie kolizji 10. Telekomunikacja Decyzje administracyjne W dniu 22.11.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 10.12.2018 r.:   W dniu 06.12.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 24.12.2018 r. oraz opublikował zmianę zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10694 Informacja o wybranym wykonawcy:   Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:   TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G, 61-052 Poznań. Oferta wpłynęła 21 grudnia 2018 r. Cena oferty: 17 691 073,46 PLN...

MŁODSZY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI

Imię i nazwisko (wymagane) Adres email (wymagane) Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i dotyczą mnie, a nie osoby trzeciej. Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia do celów obecnie prowadzonej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda udzielona jest na czas toczącego się postępowania rekrutacyjnego dotyczy wszystkich współadministratorów, o których mowa powyżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony dotyczy wszystkich współadministratorów, o których mowa poniżej. Treść wiadomości Witam w załączniku przesyłam CV Załącz plik z dokumentem CV i Listem motywacyjnym (doc, docx,...