Dostawa nowych platform podkontenerowych (wagonów intermodalnych) do obsługi połączeń intermodalnych

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Dostawa nowych platform podkontenerowych (wagonów intermodalnych) do obsługi połączeń intermodalnych Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2359   Zamawiający w dniu 20.04.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania: Pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia 20.04.2018 Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 20.04.2018 Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony 20.04.2018 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedziach z 20.04.2018   Zamawiający w dniu 24.04.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania: Pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia 24.04.2018 Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 24.04.2018 Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 24.04.2018   Zamawiający w dniu 04.05.2018 r. dokonał poniższych zmian zapytania ofertowego i wyjaśnień: Zmiany i wyjaśnienia z dnia 04.05.2018 Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018 Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018 OPZ platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018 Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018   Zamawiający w dniu 15.05.2018 r. dokonał poniższych zmian zapytania ofertowego i wyjaśnień: Zmiany i wyjaśniania z dnia 15.05.2018 Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018 Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018 Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018 2018-05-15 Harmonogram dostaw platform podkontenerowych 80′ i 90′   Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: TATRAVAGONKA a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad,...

specjalista_ds_marktingu

  Imię i nazwisko (wymagane) Adres email (wymagane) Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i dotyczą mnie, a nie osoby trzeciej. Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia do celów obecnie prowadzonej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda udzielona jest na czas toczącego się postępowania rekrutacyjnego dotyczy wszystkich współadministratorów, o których mowa powyżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony dotyczy wszystkich współadministratorów, o których mowa poniżej. Treść wiadomości Witam w załączniku przesyłam CV Załącz plik z dokumentem CV i Listem motywacyjnym (doc, docx,...

Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania: Przebudowa istniejącego fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa w miejscowości Jasin k. Poznania Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4749   CLIP – PB-Przebudowa-gazociagu-DN150-1-1 CLIP – PW-Przebudowa-gazociagu-DN-150-_V5-uzgodnienia Aktualny-PROFIL-przebudowy-gazociągu-1 2018-03-13-Pozwolenie-na-Budowę-nr-1176.18-Przebudowa-Gazociągu-1 STWiORB-załącznik-do-3.OPZ-PRZEBUDOWA-GAZOCIĄGU-1   Zamawiający w dniu 06.06.2018 r. opublikował wyjaśnienia w portalu baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4749   Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte   Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: Tesgas S.A., Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo. Oferta wpłynęła 15 czerwca 2018 . Cena: 2 131 992,78 zł...