Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego

13 września 2019

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania, współfinansowanym ze środków UE, w ramach POiIŚ 2014-2020

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206089

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DFI CONSULTANTS IGOR PAWŁOWICZ, ul. Jana Kazimierza 29 lok. 34, 01-248 Warszawa – wpłynęła w dniu 19 września 2019 r.
Cena: 399.000,00 PLN netto.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI