Zaprojektowanie wraz z dostawą i montażem suwnic szynowych RMG

12 lipca 2019

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania

Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym trzech kontenerowych suwnic szynowych RMG na potrzeby Terminala Intermodalnego CLIP, w ramach realizacji projektu Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania.

 

 

W dniu 24.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981

 

W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981

 

W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 3 w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 13.09.2019 r.

 

W dniu 07.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 4 w portalu baza konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981

W konsekwencji zaktualizowano Zapytanie ofertowe, Formularz oferty, Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy. Zmianie uległa m. in. waluta, w której prowadzone jest postępowanie.

 

W dniu 20.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 5 w portalu baza konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981

 

W związku z powyższym, Zamawiający publikuje poniżej badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz badania betonu dotyczące realizacji płyty terminalowej (części istniejącej).

Dokumenty do pobrania

 

W dniu 02.09.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 6 w portalu baza konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981

 

W dniu 10.09.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 7 w portalu baza konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20981

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Postępowanie rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia najkorzystniejszej oferty oraz jej cena

KÜNZ GmbH, Gerbestrasse 15, A-6971 Hard, Austria – oferta wpłynęła w dniu 12 września 2019 r. Cena: 12 669 000,00 EUR netto.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI