W kierunku wydajnego i zrównoważonego transportu i logistyki

10 października 2019

26 września 2019 r. w nowej siedzicie CLIP Group w Swarzędzu odbyła się konferencja zatytułowana W kierunku wydajnego i zrównoważonego transportu i logistyki. Wydarzenie zostało zorganizowane wraz z Ambasadą Holenderską oraz Niderlandzko-Polską Izbą Handlową i zgromadziło ekspertów ds. transportu i logistyki, dostawców usług logistycznych, organizacje branżowe, firmy transportowe oraz przedstawicieli mediów w celu wspólnego omówienia istotnych tematów dotyczących rozwoju branży logistycznej.


Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Agnieszki Hipś, CEO Grupy CLIP oraz Sanne Kaasjager, Kierownika działu ekonomicznego Ambasady Holandii w Warszawie. Sanne Kaasjager w swoim przemówieniu podkreślił zalety Polski wynikające z korzystnej lokalizacji zarówno dla firm produkcyjnych jak i logistycznych w Europie. Ponadto przedstawił holenderskie plany dotyczące osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz pokreślił znaczenie dzielenia się wiedzą, innowacjami i doświadczeniami w dziedzinie logistyki.


Sesja plenarna przedstawiła szerokie spojrzenie na międzynarodowe korytarze i udowodniła ogromny potencjał rozwiązań multimodalnych dla globalnego łańcucha dostaw. Marcin Żurowski, dyrektor Terminala Intermodalnego CLIP Group, przedstawił najnowsze innowacje technologiczne, które pozwolą zwiększyć efektywność operacji intermodalnych. Maurits vaan Schuylenburg, menadżer projektów w Zarządzie Portu w Rotterdamie, podkreślił istniejące już połączenia między portem w Rotterdamie a Polską („połączone koleją”). Dodatkowo wspomniał o potencjale wynikającym z przeniesienia 2,2 mln ton towarów z dróg na kolej w rezultacie czego nastąpi redukcja emisji CO2 o 38% oraz obniżenie kosztów o 30%. Prezentacja wygłoszona przez Marcina Kamolę, menadżera wsparcia sprzedaży w DCT Gdańsk, ukazała dynamiczny rozwój działalności DCT. Marcin Kamola podkreślił również zalety ofert DCT dla intermodalnych połączeń kolejowych ze wszystkimi najważniejszymi śródlądowymi miejscami docelowymi w Polsce oraz z bezpośrednim połączeniem z Czechami (AWT Paskov, Ostrawa). Emmanuel Piskozub, Dyrekor Zadządzający Axell Logistics, wskazał kilka ważnych czynników, które będą miały duży wpływ na operacje transportowe w najbliższej przyszłości takie jak: brak kierowców, cyfryzacja i reorganizacja międzynarodowego transportu towarowego (zmiana prawodawstwa UE).


Popołudniowe sesje grupowe poświęcone były dwóm bardzo różnym, ale jednocześnie interesującym tematom: Brexit i Zrównoważony Rozwój. Jako wprowadzenie do sesji o Brexit, Maurits van Schuylenburg omówił wpływ Brexit’u na przepływ towaru oraz wyjaśnił w jaki sposób Port w Rotterdamie przygotowuje się do tego wyzwania, wprowadzając system Portbase do płynnego przejścia przez wszystkie holenderskie porty, specjalne punkty kontrolne dla zwierząt gospodarskich i przygotowanie planów ruchu drogowego. Dyskusja panelowa, moderowana przez Elro van den Burg, dyrektora NPCC, pokazała wyzwania Brexit’u pod różnymi kątami, tj. z punktu widzenia organizacji oddziałów w transporcie drogowym TLP, firmy transportowej Boekestijn i spedytora oraz producenta składników piekarniczych Zeelandia.


Równoległa sesja dotycząca zrównoważonego rozwoju ukazała różne sposoby przyczyniania się do ograniczenia emisji CO2 w branży transportu i logistyki. Albert Veenstra, dyrektor naukowy TKI Dinalog, zaprezentował w krótkim filmie różne rozwiązania dekarbonizacji logistyki: zmniejszenie zapotrzebowania na transport towarowy, optymalizację rodzajów transportu towarowego, zwiększenie wykorzystania zasobów, zwiększenie efektywności energetycznej floty oraz zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii. Franz Blum z firmy Vega Transport przedstawił innowacyjną koncepcję transportu kolejowego ciężarówek. Firma specjalizuje się w multimodalnych łańcuchach logistycznych wykorzystując zawsze najbardziej opłacalne, ekologiczne i wydajne rozwiązania transportu drogowego, kolejowego i krótkodystansowego.


Uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć demonstrację rozwiązania VEGA, która odbyła się na terminalu CLIP. Fran Blum podzielił się również swoimi spostrzeżeniami na temat szerszego kontekstu rozwoju transportu intermodalnego, podkreślając brak harmonizacji kolei jako główną przeszkodę dla rozwoju transportu intermodalnego.


Frans van den Boomen z Logistic Community Brabant przedstawił inspirującą prezentację na temat cyfryzacji w zrównoważonym transporcie i zachęcił do nieszablonowego spojrzenia na konkurencję. Zaproponował skoncentrowanie strategii i działań na skalowalności, dostępności, zrównoważeniu oraz mobilności. To wspólne podejście, łączące uczestników rynku (nawet „konkurentów”) dowiodło, że prowadzi do zwiększenia zysków dla wszystkich i ograniczenia emisji CO2 poprzez bardziej efektywne wykorzystanie transportu drogowego i kolejowego.

Terminal intermodalny CLIP okazał się idealnym miejscem do dzielenia się wiedzą, innowacjami i doświadczeniami w dynamicznej dziedzinie logistyki. Uczestnicy mieli okazję poznać nowych kontrahentów oraz nawiązać kontakty biznesowe.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI