Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1

21 stycznia 2021

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

 

Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 18 grudnia 2020 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23393

 

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne:

Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

Rozstrzygnięcie:

Została wybrana oferta złożona w dniu 19.01.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Jaxa-Pol Sp. z o. o., ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań.

Cena oferty: 6 595 056,50 zł netto.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI