Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP – Etap 2

9 kwietnia 2021

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

„Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP – Etap 2”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 26 lutego 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34605

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne:

Dokumentacja projektowa

Decyzje administracyjne

Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34605?sekcja=pytania

Materiały udostępnione przez Zamawiającego w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wykonawców:

– Uzupełnienie z dnia 22.03.2021  https://1drv.ms/u/s!At_x9xvxg0TkhmKZQOwmmUj4Njd5?e=8s7CjQ

– Uzupełnienie z dnia 25.03.2021 https://1drv.ms/u/s!At_x9xvxg0TkhmX2II-ijRHrXswF?e=wTFUbq

 

Rozstrzygnięcie:

Została wybrana oferta złożona przez NDI Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot.

Cena oferty: 30.446.573,38 PLN netto

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI