Rozbudowa płyty terminalowej

11 października 2019

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Rozbudowa płyty terminalowej

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208394

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne

  1. Układ drogowy
  2. Odwodnienie
  3. Decyzje administracyjne

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Postępowanie rozstrzygnięte

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia najkorzystniejszej oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Jaxa-Pol Sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań.

Oferta wpłynęła w dniu 10 października 2019 r.

Cena oferty: 2 691 045,77 PLN netto.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI