Poniżej zostały zaprezentowane wszystkie archiwalne zamówienia publiczne:

904, 2021

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją rozbudowy terminala intermodalnego CLIP w Jasinie w zakresie etapu 1 i 2

Przetargi zakończone|

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją rozbudowy terminala intermodalnego CLIP w Jasinie w zakresie etapu 1 i 2

 OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

„Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją rozbudowy terminala intermodalnego CLIP w Jasinie w zakresie etapu 1 i 2”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 2 marca 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35139

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne dla etapu 1 i 2 rozbudowy terminala:

Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne – Etap 1 rozbudowy terminala.

Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne – Etap 2 rozbudowy terminala

Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35139?sekcja=pytania

Rozstrzygnięcie:

Została wybrana oferta złożona przez Sweco Polska sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

Cena oferty: 195.000,00 PLN netto

904, 2021

Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP – Etap 2

Przetargi zakończone|

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

„Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP – Etap 2”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 26 lutego 2021 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34605

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne:

Dokumentacja projektowa

Decyzje administracyjne

Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34605?sekcja=pytania

Materiały udostępnione przez Zamawiającego w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wykonawców:

– Uzupełnienie z dnia 22.03.2021  https://1drv.ms/u/s!At_x9xvxg0TkhmKZQOwmmUj4Njd5?e=8s7CjQ

– Uzupełnienie z dnia 25.03.2021 https://1drv.ms/u/s!At_x9xvxg0TkhmX2II-ijRHrXswF?e=wTFUbq

 

Rozstrzygnięcie:

Została wybrana oferta złożona przez NDI Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot.

Cena oferty: 30.446.573,38 PLN netto

2101, 2021

Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1

Przetargi zakończone|

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

 

Rozbudowa terminala intermodalnego CLIP w obszarze nowej płyty terminalowej – ETAP 1

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 18 grudnia 2020 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23393

 

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową oraz decyzje administracyjne:

Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

Rozstrzygnięcie:

Została wybrana oferta złożona w dniu 19.01.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Jaxa-Pol Sp. z o. o., ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań.

Cena oferty: 6 595 056,50 zł netto.