Nowe naczepy intermodalne CLIP do obsługi połączeń door-to-door

29 czerwca 2020

Miło jest nam poinformować, że mamy już pierwsze 20 naczep intermodalnych CLIP Group do obsługi połączeń door-to-door. Łącznie zamówiliśmy 100 jednostek w tym 50 sztuk naczep typu Izoterma – Doubledeck oraz 50 sztuk naczep typu Plandeka – Mega. Dostawa jest realizowana w ramach projektu pn. „Zakup naczep intermodalnych do obsługi połączeń” (numer umowy o dofinansowanie POIS.03.02.00-00-0063/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI