Licytacje lokomotyw spalinowych

 

05OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM – LICYTACJI LOKOMOTYWY SPALINOWEJ 401Da – 014

 

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny (licytację) w zakresie sprzedaży lokomotywy spalinowej 401Da – 014.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu licytacji oraz procedury i wymogów postępowania przetargowego znajdują się w dokumentach załączonych poniżej.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 06.07.2022 r. o godz. 10.00. Przetarg ustny – licytacja odbędzie się w dniu 06.07.2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Centrum Logistyczno Inwestycyjnego Poznań II Sp. z o. o. w Jasinie przy ul. Rabowickiej 65.

 Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Pan Grzegorz Waszak pod numerem telefonu 603 707 732, w godzinach 8.00-14.00 lub e-mail grzegorz.waszak@clip-group.com

 Informacji dotyczących procedury przetargu udziela Pan Michał Majewski pod numerem telefonu 607 652 941 w godzinach 8.00-14.00 lub e-mail michal.majewski@clip-group.com

Uwaga:

W dniu 29 czerwca 2022 roku ogłaszający przetarg zmienił ogłoszenie w zakresie terminów. Aktualny termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 27.07.2022 r. o godz. 10.00. Wykaz zmian dokonanych w ogłoszeniu do pobrania tutaj.

Zaktualizowana wersja ogłoszenia do pobrania tutaj.

Uwaga:

W dniu 20 lipca 2022 roku ogłaszający przetarg zmienił ogłoszenie w zakresie terminów. Aktualny termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 10.08.2022 r. o godz. 10.00. Wykaz zmian dokonanych w ogłoszeniu do pobrania tutaj.

Zaktualizowana wersja ogłoszenia do pobrania tutaj.

 Załączniki do ogłoszenia:

Archiwalna treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

 

 

LOKOMOTYWA SPALINOWA 401Da – 014