Kolejne połączenie z Terminalu Intermodalnego CLIP w Swarzędzu

29 maja 2020


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Clip Intermodal we współpracy z Duisport Agency oraz PKP Cargo uruchomił w dniu dzisiejszym pociąg intermodalny łączący terminal CLIP Group w Swarzędzu z Duisburgiem w Niemczech. Jest to stałe połączenie realizowane 3 razy w tygodniu. Zwiększa ono sieć dotychczasowych połączeń intermodalnych Terminalu CLIP. Wychodzimy tym samym naprzeciw zaleceniom pakietu COVID-19 realizując przewozy transgraniczne na duże odległości bez udziału kierowców.


W składzie pociągu znajdują się nowe wagony kieszeniowe do przewozu naczep będące własnością CLIP Intermodal. Wagony zostały zakupione z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet III; Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.


Przygotowany do tego połączenia zestaw wagonów umożliwia przewiezienie wszelkich jednostek intermodalnych, w tym: wszystkie typy kontenerów oraz naczepy intermodalne do rozmiaru MEGA. Każdy pociąg może przewieźć 36 naczep lub kontenerów 45 stopowych.


Oferowane przez nas połączenie jest szybkie. Czas przejazdu koleją pomiędzy Swarzędzem a Duisburgiem wynosi zaledwie 14 godzin.


Warto wspomnieć, że wykorzystanie transportu intermodalnego ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego, pozwoli ono bowiem na odciążenie dróg o ponad 10.000 naczep rocznie co oznacza redukcję emisji CO2 w ilości około 15.000 ton.


Jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości zainteresowanie transportem intermodalnym w naszym kraju wzrośnie na tyle, że połączenie CLIP Intermodal na trasie Swarzędz – Duisburg będzie realizowane codzienne.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI