Zakup wagonów kieszeniowych do obsługi połączeń intermodalnych
Cel projektu: Zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.