Zakup platform podkontenerowych do obsługi połączeń intermodalnych
Cel projektu:  Zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.