Modernizacja oświetlenia hali magazynowej CLIP V w miejscowości Jasin
Cel projektu: Zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia oświetlenia hali magazynowej należącej do CLIP V sp. z o. o.
Beneficjent: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań V Sp. z o. o.
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/