Budowa intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko.