Dostawa nowych platform podkontenerowych (wagonów intermodalnych) do obsługi połączeń intermodalnych

30 lipca 2018

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Dostawa nowych platform podkontenerowych (wagonów intermodalnych) do obsługi połączeń intermodalnych

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2359

 

Zamawiający w dniu 20.04.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania:

Pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia 20.04.2018

Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 20.04.2018

Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony 20.04.2018

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedziach z 20.04.2018

 

Zamawiający w dniu 24.04.2018 r. udzielił poniższych odpowiedzi na pytania:

Pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia 24.04.2018

Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 24.04.2018

Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 24.04.2018

 

Zamawiający w dniu 04.05.2018 r. dokonał poniższych zmian zapytania ofertowego i wyjaśnień:

Zmiany i wyjaśnienia z dnia 04.05.2018

Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018

Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018

OPZ platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018

Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 04.05.2018

 

Zamawiający w dniu 15.05.2018 r. dokonał poniższych zmian zapytania ofertowego i wyjaśnień:

Zmiany i wyjaśniania z dnia 15.05.2018

Zapytanie ofertowe platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018

Formularz ofertowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018

Wzór umowy platformy podkontenerowe wagony wersja po modyfikacji z dnia 15.05.2018

2018-05-15 Harmonogram dostaw platform podkontenerowych 80′ i 90′

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

TATRAVAGONKA a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Słowacja.

Oferta wpłynęła 01 czerwca 2018.

Cena: 20 321 940 Euro.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI