Dostawa nowych naczep intermodalnych

28 lipca 2019

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma – Doubledeck oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka – Mega

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197818

 

W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający opublikował wyjaśnienia (sprostowanie) do Opisu Przedmiotu Zamówienia w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197818

 

W dniu 08.08.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu Baza konkurencyjności. Doprecyzowano również kwestię warunku udziału dot. polisy OC, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. W konsekwencji zaktualizowano Zapytanie Ofertowe oraz Opis Przedmiotu Zamówienia.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197818

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI