Dostawa nowych naczep intermodalnych

27 września 2019

CLIP Intermodal Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka

 Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208785

 

W dniu 14.10.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 1 w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208785

 

W dniu 21.10.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208785

 

Informacja o wyniku postępowania:

Postępowanie nierozstrzygnięte – ceny zaproponowane w złożonych ofertach przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI