CLIP Group S.A. rozpoczyna budowę największego terminalu intermodalnego w Polsce

5 lutego 2021

Transport intermodalny rozwija się w ostatnich latach dynamicznie, choć ciągle stanowi jedynie niewielką część ogólnych przewozów kolejowych i morskich. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym w I półroczu 2020 w Polsce osiągnął poziom 10,3%. Jest to ciągle mniej niż w krajach Europy Zachodniej. Niemniej jednak ostatnie lata pokazują, że zapotrzebowanie na usługi intermodalne w Polsce ciągle wzrasta, gdyż stanowią one spore ułatwienie zwłaszcza dla podmiotów dysponujących dużymi wolumenami.

CLIP Group S.A. odpowiada na zapotrzebowania firm oczekujących usług przyszłościowych. Najnowszym tego przykładem jest rozbudowa Terminalu Intermodalnego CLIP. Jest to kolejny etap inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. Inwestycja dofinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Wartość całkowita projektu określona jest na kwotę 202.260.680,66 PLN.

Efektem inwestycji będzie potrojenie możliwości przeładunkowych obecnego terminalu z obecnych 136.000 TEU rocznie do 533.000 TEU rocznie, czyli do 20 pociągów dziennie. Podwojona zostanie także ilość miejsca składowego z obecnych 4.500 TEU do ok. 10.000 TEU. Osiągnięte to zostanie poprzez dobudowanie 4 torów po 750 m każdy, dodatkowego placu składowego oraz poprzez zamontowanie 3 suwnic bramowych typu RMG pod którymi będzie możliwość przeładunku jednocześnie 6 pociągów.

Prace nad rozbudową terminalu CLIP powinny się zakończyć w IV kwartale 2021 roku.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI