Clip Group S.A przejęło 50% udziałów Autoterminal Śląsk Logistic Sp z o.o.

24 maja 2022

CLIP Group S.A informuje, iż spółka z grupy CLIP Logistyka Sp z o.o. w dniu 18.05.2022 nabyła 50% udziałów Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o. od BLG Automobile Logistics Sűd -/Osteuropa GmbH. Tym samym 100 % udziałów Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o. stało się własnością spółek CLIP Group S.A. Udziały są podzielone po 50% pomiędzy STS Logistic Sp. z o.o. i CLIP Logistyka Sp. z o.o.

Przejęcie 50% Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o. umocni pozycję CLIP GROUP S.A na rynku.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI