Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP

18 maja 2019

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne.

01. Układ torowy

03. Sieć trakcyjna

04. Elektroenergetyka

06. Telekomunikacja

07. Droga pożarowa

08. Inst. wod-kan, odwodnienie

Decyzje administracyjne

W dniu 15.02.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521

W dniu 18.02.2019 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 04.03.2019 r. oraz opublikował pytania i odpowiedzi cz. 2 wraz ze zmianą zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14521

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum firm: COLAS RAIL Polska SP. z o. o. ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk oraz CLOAS RAIL S.A.S. 38-44 rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte Francja – wpłynęła w dniu 4 marca 2019 r., cena: 20 772 000,00 PLN netto.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI