Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP

23 stycznia 2019

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu intermodalnego CLIP.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10696

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne.

01. Układ torowy

03. Sieć trakcyjna

04. Elektroenergetyka

06. Telekomunikacja

07. Droga pożarowa

08. Inst. wod-kan, odwodnienie

Decyzje administracyjne

W dniu 22.11.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 10.12.2018 r. oraz opublikował odpowiedź na pytanie w portalu baza konkurencyjności:

W dniu 07.12.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 02.01.2019 r. oraz opublikował zmianę zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10696

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

 

Nierozstrzygnięte – Inne

 

Opis:

 

Cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowania zamówienia.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI