WRZEŚNIA

Teren na sprzedaż, działki:

  • 106/9, 105/20, 42/13, 103 – grunty orne,
  • 102/11  – drogi,
  • 45, 46, 51, 104, 106 – (wieczyste użytkowanie),
  • tory kolejowe i inne tereny komunikacyjne.

Dla całego obszaru istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę. Teren dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Kontakt:

Małgorzata Szymanowska

T: 607 652 278