STRYKOWO

Nieruchomość do sprzedaży 1 działka (użytkowanie wieczyste):

–  448/3 o powierzchni: 2,0314 ha, dla której nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren utwardzony. Media w drodze.

Kontakt: Małgorzata Szymanowska

T: 607 652 278