Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

CLIP posiada 80ha Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która umożliwia firmom inwestującym w niej zwolnienie z podatków do 2026 roku. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. Istnieje także możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z podatków lokalnych. Warto też zaznaczyć, że jest to jedyna otwarta dla inwestorów Strefa Ekonomiczna w Wielkopolsce.

Specjalna Strefa Ekonomiczna:

 • część Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Swarzędz,
 • jedyna Specjalna Strefa Ekonomiczna w Wielkopolsce,
 • powierzchnia 80 ha,
 • lokalizacja przy autostradzie A2 oraz na szlaku kolejowym E30 Rotterdam – Moskwa,
 • pełne uzbrojenie w media, między innymi w prąd o mocy 12 MW,
 • teren przeznaczony jest pod zabudowę techniczno – produkcyjną z usługami,
 • maksymalna wielkość powierzchni zabudowy 80%,
 • maksymalna wysokość projektowanych budynków 20 m,
 • dodatkowo inwestorzy lokujący swoją działalność na terenie Strefy, mają możliwość otrzymania ulg wynikających z faktu objęcia terenów w Swarzędzu Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, co możliwe jest po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w Strefie,
 • zachęty oferowane przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną do 2026,
 • zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia miejsc pracy.

Warunki:

 • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy,
 • nakłady inwestycyjne w wysokości min 100.000 €.

 

Małe przedsiębiorstwa:

 • zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Średnie przedsiębiorstwa:

 • zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Duże przedsiębiorstwa:

 • zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 25% poniesionych nakładów inwestycyjnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Pobierz prezentację

www.kssse.pl