Specjalna Strefa Ekonomiczna

CLIP posiada 80ha Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która umożliwia firmom inwestującym w niej zwolnienie z podatków do 2026 roku. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Istnieje także możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z podatków lokalnych. Warto też zaznaczyć, że jest to jedyna otwarta dla inwestorów Strefa Ekonomiczna w Wielkopolsce.

Specjalna Strefa Ekonomiczna:

  • część Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Swarzędz
  • jedyna Specjalna Strefa Ekonomiczna w Wielkopolsce
  • powierzchnia 80 ha
  • przy autostradzie A2 oraz na szlaku kolejowym E30 Rotterdam – Moskwa
  • pełne uzbrojenie w media, między innymi w prąd o mocy 12 MW
  • teren przeznaczony jest pod zabudowę techniczno – produkcyjną z usługami
  • maksymalna wielkość powierzchni zabudowy 80%
  • maksymalna wysokość projektowanych budynków 20 m
  • dodatkowo inwestorzy lokujący swoją działalność na terenie naszej Strefy, mają możliwość otrzymania ulg wynikających z faktu objęcia naszych terenów w Swarzędzu Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Możliwe jest to po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w Strefie
  • zachęty oferowane przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną do 2026
  • zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia miejsc pracy

Warunki:

  • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy
  • nakłady inwestycyjne w wysokości min 100.000 €

Małe przedsiębiorstwa:

  • zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych

Średnie przedsiębiorstwa:

  • zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych

Duże przedsiębiorstwa:

  • zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 25% poniesionych nakładów inwestycyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Pobierz prezentację

www.kssse.pl