Skład celny


Dzięki temu, że posiadamy własny skład celny, oferujemy naszym klientom jeszcze więcej rozwiązań, takich jak:

  • kompleksowa obsługa magazynowa i celna przesyłek w składzie celnym,
  • wprowadzenia i wyprowadzenia towarów w partiach żądanych przez klienta,
  • odroczenie należności celno-podatkowych na nieograniczony czas składowania towaru,
  • tranzyt towarów do krajów trzecich bez potrzeby wprowadzania ich na polski obszar celny,
  • konsolidacja towarów celem dalszego wywozu z kraju,
  • przepakowywanie, etykietowanie i uszlachetnianie towarów.

Pomagamy również w wypełnieniu następujących dokumentów: karnet TIR, CMR, SAD.

W składzie celnym towar może być przechowywany pod zabezpieczeniem celnym nawet przez długi okres. Dysponent sam decyduje o czasie, w którym towar zostanie wyprowadzony ze składu i odprawiony.

Dzięki umieszczeniu swojego towaru w składzie celnym klienci mogą m.in.:

  • przywieść większą ilość towaru niż jest potrzebna do bieżącej produkcji lub handlu, złożyć ją w składzie, a następnie wyprowadzić ze składu odpowiednimi partiami,
  • złożyć towar w składzie celnym i korzystając z czasu ubiegać się o dokumenty czy certyfikaty, które umożliwiają mu wprowadzenie towaru w obrót,
  • wykorzystać czas na przepakowanie towaru, etykietowanie czy kompletację.