Skład celny

Dzięki temu że posiadamy własny skład celny, oferujemy naszym Klientom jeszcze więcej rozwiązań, a mianowicie:

  • kompleksową obsługę magazynową i celną przesyłek w składzie celnym
  • wprowadzenia i wyprowadzenia towarów w partiach żądanych przez Klienta
  • odroczenie należności celno-podatkowych na nieograniczony czas składowania towaru
  • tranzyt towarów do krajów trzecich bez potrzeby wprowadzania towarów na polski obszar celny
  • konsolidację towarów celem dalszego wywozu z kraju
  • przepakowywanie, etykietowanie, uszlachetnianie towarów

Pomagamy również w wypełnieniu następujących dokumentów: karnet TIR, CMR, SAD.

W składzie celnym towar może być przechowywany pod zabezpieczeniem celnym nawet przez długi okres. Dysponent sam decyduje o czasie, w którym towar zostanie wyprowadzony ze składu i odprawiony

Dzięki umieszczeniu swojego towaru w składzie celnym, Klienci mogą m.in.:

  • przywieść większą ilość towaru niż jest potrzebna do bieżącej produkcji lub handlu – złożyć w składzie, a następnie wyprowadzić ze składu odpowiednimi partiami
  • złożyć towar w składzie celnym i korzystając z czasu ubiegać się o dokumenty czy certyfikaty, które umożliwiają mu wprowadzenie towaru w obrót
  • wykorzysta czas na przepakowanie towaru, etykietowanie czy kompletację