Zapytanie ofertowe – Wykonanie instalacji sanitarnych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na:

Wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert!

– Zaproszenie do składania ofert 07.10.2014

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.10.2014

– Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA

– Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b

– Załączniki

– Projekt Umowy zał. nr 8

– Dokumentacja techniczna

– Plan sytuacyjny (pdf)

– Plan sytuacyjny (dwg)

– Zestawienie studni dla zlewni nr 1

– Zestawienie studni dla zlewni nr 2

– Projekt budowlany

– Projekt wykonwaczy

– 2014-03-07 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę nr 19-Z-14

– 2014-03-25 Decyzja Starosty Poznańskiego o pozwoleniu na budowę nr – 1185-14

– 2014-02-27 Zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

– 2014-02-24 Zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

– Harmonogram Realizacj Inwestycji.

– Opinia geotechniczna

– Dokumentacja badan podloza gruntowego

– Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 14.10.14

– Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – NIEAKTUALNA 14.10.14

– Rysunek systemowej wanny stalowej

– Aktualny Projekt wykonawczy Sieci i przyłącza sanitarne

– Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 20.10.14

– Kalkulacja cenowa załącznik nr 1a – AKTUALNA 20.10.14

– Rysunek 2.1. Profile

– Rysunek 2.2. Profile

– Rysunek 2.3. Profile

– Zlewnia 1

– Zlewnia 2

– Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.10.14