Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – opracowanie projektu UNIEWAŻNIONE

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza:

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku na OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA

– Zaproszenie do składania ofert

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.07.2014

– Opis przedmiotu Zamówienia

– Załączniki do SIWZ

– Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ

– Projekt budowlany

– Projekt wykonwaczy

– Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 11.08.14