Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”.

„ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT NA 10 LIPCA 2015 R. DO GODZ. 11.00”
„ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 10 LIPCA 2015 R. DO GODZ. 11.30”

Ogłoszenie o zamówieniu 23.06.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23.06.2015

Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b

Załączniki

Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

– Projekt płyty terminalowej

– Rysunek wiaty przy budynku administracyjno – biurowym

– Toaleta zewnętrzna dla kierowców na Terminalu – rzut + plan zagospodarowania

– Rysunek drenażu na terminalu

Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA

Załącznik nr 8 – umowa

Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 29.06.15

Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 30.06.15

Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA

Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 07.07.15

Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – AKTUALNA – 07.07.2015

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 14.07.2015