Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”

Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.06.2015

Kalkulacja cenowa zał. nr 1a

Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b

Załączniki

Projekt Umowy zał. nr 8

Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.07.2015r