Przetarg – Wykonanie układu drogowego, torowego i instalacji sanitarnych – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 15 czerwca 2015 r., o godz. 12.15!
Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 12 czerwca 2015 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.05.2015

Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA

Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b

Załączniki

Projekt Umowy zał. nr 8

Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

– Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 28 maja 2015

– Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 28 maja 2015

Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – AKTUALNA

– Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 2 czerwca 2015

– Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

– Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 15.06.2015