Przetarg – Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów – UNIEWAŻNIONY

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 15 czerwca 2015 r., o godz. 12.00!
Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 12 czerwca 2015 r. do godz. 11.00.

Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.05.2015

Kalkulacja cenowa zał. nr 1a – NIEAKTUALNA 

Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b – NIEAKTUALNY 

Załączniki

Projekt Umowy zał. nr 8

Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

– Kalkulacja cenowa – AKTUALNA 01.06.2015 

– Opis przedmiotu zamówienia – AKTUALNY 01.06.2015 

– Pytania i odpowiedzi do SIWZ 02.06.2015 

– Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert 

– Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 15.06.2015