Przetarg – Opracowanie projektu – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PROJEKTU ROZBUDOWY INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIN K. POZNANIA

– 2014-07-04 Ogłoszenie o zamówieniu

– 2014-07-04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– Opis przedmiotu zamówienia

– Załączniki do SIWZ

– Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ

– Plan sytuacyjny

– Pytania, odpowiedzi i wyjasnienia do SIWZ 16.07.14

– 2014-07-21 Ogłoszenie o unieważnieniu przetarg