Przetarg – Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na

„Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”

Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2015r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.07.2015

Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a 

Kalkulacja cenowa – zał. nr. 1b 

Załączniki 

Projekt Umowy zał. nr 6 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 17.07.2015r 

Załącznik do odpowiedzi z dnia 17.07.2015 Rozmieszczenie kamer 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 21.07.2015r 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty monitoring – 2015-08-06 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej-2015-08-07