Przetarg na opracowanie projektu terminala kontenerowego – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn.:

„PRZETARG NA OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY TERMINALA KONTENEROWEGO”

– Ogłoszenia o unieważnieniu przetargu

– Protokołu z otwarcia ofert

– Ogłoszenie o zamówieniu

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– Opis przedmiotu zamówienia

– Załączniki do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– Projekt umowy – zał. nr 8 do SIWZ

– Projekt budowlany

– Projekt wykonwaczy