Przetarg – Dostawa, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na

„Dostawę, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”

Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2015r.

Załączniki

Projekt Umowy zał. nr 6

Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.07.2015r. 

– Rysunki do przetargu IT 

Kalkulacja cenowa zał. nr 1b

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 17.07.2015

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 20.07.2015

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 21.07.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IT-2015-08-06

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej-2015-08-07