Dostawa i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych samojezdnych urządzeń do transportu i przeładunku kontenerów i naczep samochodowych

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

„Dostawę i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych samojezdnych urządzeń do transportu i przeładunku kontenerów i naczep samochodowych”

Ogłoszenie o zamówieniu 29.12.2016r.

Zapytanie ofertowe CLIP 29.12.2016r

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 29.12.2016r

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.12.2016r

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 29.12.2016r

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 29.12.2016r

Odpowiedzi na pytania 20.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe – 20.01.2017 r. (PDF)

Zapytanie ofertowe – 20.01.2017 r. (DOCX)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – 20.01.2017 r. (PDF)

Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy 20.01.2017 r. (DOCX)

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – 20.01.2017 r. (PDF)

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – 20.01.2017 r. (DOCX)

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – 20.01.2017 r. (PDF)

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – 20.01.2017 r. (DOCX)

Sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Unii Europejskiej

Informacja o wyniku postępowania – 2017-02-16

 

UWAGA: Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert zostają wydłużone, odpowiednio do dnia 13.02.2017 r. godz. 11:00 oraz do dnia 13.02.2017 r. godz. 11:30.