Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na

„Opracowanie i dostawa systemu monitoringu obiektu terminalowego do zarządzania terminalem kontenerowym w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 22 CZERWCA 2015 R., GODZ. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2015

Załączniki 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2015

Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1a 

Projekt Umowy zał. nr 8 

Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 10.06.2015

Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 15.06.2015 – NIEAKTUALNY

Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 15.06.2015-AKTUALNY

Pytania i odpowiedzi wyjaśnienia do SIWZ 16.06.2015

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu