Nadzór budowlany (inwestorski) nad realizacją projektów

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  „Nadzór budowlany (inwestorski) nad realizacją projektów:

a) Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II

b) Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”

– Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2015 

Załączniki 2015

Opis przedmiotu Zamówienia zał. nr 1b

Projekt Umowy zał. nr 8

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 09.06.2015

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 12.06.2015

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty etap II 30.06.15